Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Grundskola vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Grunden

Modified 2017-11-28 12:04:33 history  

På Grunden studerar du alla de ämnen du behöver för att kunna få kompetens motsvarande svensk grundskolekompetens. Vi lägger stor vikt vid svenska språket.

Till ansökan 

Kursinnehåll

En viktig del på Grunden är att du får lära dig studera på ett sätt som fungerar på bästa sätt för dig. Du får arbeta med att organisera ditt eget lärande, både enskilt och i grupp. Din motivation och ditt självförtroende är avgörande för dina studier. Grunden finns i en trygg miljö. Ibland samarbetar vi med andra deltagare och linjer.

 

Mål

Målen med Grunden är att du ska uppnå godkänt resultat i de olika kärnämnena och därmed få kompetens motsvarande grundskola. När du är färdig med Grunden har du möjlighet att studera vidare på gymnasienivå.

 

Behörighet och studieomdöme

Sundsgården kan utfärda intyg om kunskaper motsvarande grundskolekompetens. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. För att få veta vad som gäller för just dig, kan du vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare.

 

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. För att antas som studerande måste du bedömas kunna följa undervisningen på den kurs du sökt till. Det betyder att du måste ha de förkunskaper som varje kurs förutsätter. Om du inte har svenska som modersmål förväntas du blivit godkänd på nivå D på SFI.

 

Du kan inte studera och samtidigt vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan. Vi kan inte erbjuda detta. Däremot kan du få visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning. Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande.
 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1200 kr per termin. Kostnad för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader
 

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
 

Kurstid och ansökan

Grunden är en ettårig kurs. Skicka in din ansökan helst före den 15 maj. Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare trycker på knappen nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

 

Till ansökan

 

Intresseanmälan

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Helene Franzén
042-19 38 49
helene.franzen@sundsgarden.se