Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Styrelse och ledning

Modified 2020-04-07 00:07:53 history  

Sundsgården är en rörelsedriven folkhögskola där högsta beslutande organ är föreningen Sundsgårdens folkhögskola, bildad 1937. Föreningens årsmöte utser en styrelse som ytterst ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet.

 

Styrelse

 

foto

Ordförande

Per-Ola Gunnarsson

 

Ledamöter

Kenneth Ferm (vice ordförande)  

Tomas Andersson 

Nils Arvidsson 

Johannes Dencker

Stig Håkansson

Sylvia Sörliden

Inger Stiltjestrand Svensson 

Magnus Wittgren 

Skolledning

Styrelsen tillsätter rektor som är övergripande chef för verksamheten. Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp.

 

foto

Rektor

Anneli Appelskog
042-19 38 05

anneli.appelskog@sundsgarden.se

 
foto

Studierektor & HR-ansvarig

Anna Cronberg
042-19 38 59
anna.cronberg@sundsgarden.se

 
foto

Chef, hotell & konferens

Eva-Lotta Ödemark
042-19 38 13

eva-lotta.odemark@sundsgarden.se

 
foto

Administrativ chef

Frank Norling
042-19 38 43

frank.norling@sundsgarden.se