Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Afasi

Modified 2018-08-22 11:53:29 history  

Kommunikation och aktivitet

Sundsgårdens folkhögskola erbjuder en kurs för dig som i vuxen ålder drabbats av afasi efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Du bör ha genomgått språklig rehabilitering i minst ett år innan du kan antas till kursen. Efter avslutad kurs kan du vid behov återgå till rehabilitering med nya insikter och ökat självförtroende.

Afasilinjen vänder sig till dig som har afasi och som vill arbeta med dina språkliga och kommunikativa svårigheter på ett holistiskt och hälsofrämjande sätt tillsammans med andra afasidrabbade. Linjen har plats för 12 deltagare och intag sker terminsvis. Vi arbetar med att stärka varje kursdeltagares självförtroende bland annat genom att bidra till en ökad känsla av delaktighet samt förbättrad kommunikativ och språklig förmåga.

Du kommer att kunna få individuellt utformade uppgifter av logoped som är knuten till Afasilinjen. Dagtid finns alltid två skolassistenter som arbetar i nära samarbete med kursdeltagare och pedagoger.

Pedagoger, kursassistenter och kursdeltagare har ett ingående samarbete vilket skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Våra kursdeltagare erbjuds lärandeaktiviteter som är både koncentrationskrävande och utmanande samt främjar deras motivation och kreativitet. Lektionspassen utvärderas löpande för att på bästa sätt passa personer med förvärvad hjärnskada och afasi. I schemat finns också utrymme för vila och social samvaro.

 

afasilinjens egna hemsidaAfasilinjens egna hemsida

 

Kursinnehåll

 • Kommunikationsträning
 • Språklig stimulans och/eller arbete i olika gruppkonstellationer (som anpassas till kursdeltagarnas individuella behov och färdigheter)
 • Språkliga uppgifter som stimulerar tal, hörförståelse, läsning och skrivning
 • Röstträning och röstvård
 • Datorbaserad träning (individanpassade språkliga och kognitiva uppgifter)
 • Friskvård
 • Skapande verksamhet och kreativitet
 • Samhälls- och livskunskap
 • Musik
 • Studiebesök och kulturaktiviteter
 • Studieresa

Mål

 • Du får en förbättrad kommunikation med din omgivning.
 • Du får en ökad förståelse för dina språkliga och kommunikativa styrkor.
 • Du får genom att arbeta tillsammans med andra afasidrabbade ökad självkännedom och förbättrat självförtroende.

Antagningsvillkor

Du bör ha genomgått språklig rehabilitering i minst ett år innan du kan antas till kursen. Efter avslutad kurs kan du vid behov återgå till rehabilitering med nya insikter och ökat självförtroende.

Kostnader/Avgift

Avgifterna gäller för läsåret 17/18 och kommer att höjas inför läsåret 18/19.

Internatkostnad: 26 650 kr/termin. Måndag till fredag har du helpension. Du kan söka bidrag genom Regionen eller betala själv. Du får bo på skolan i rum som är särskilt anpassade för dina behov.

Externatkostnad: 2 500 kr/termin. Vi erbjuder också våra deltagare ett särskilt matpaket med förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad: 5 840 kr/termin.

Kurstid och ansökan

Är du intresserad av att söka rekommenderar vi att du kontaktar någon av de kursansvariga för att boka in ett personligt möte, i form av ett studiebesök eller ”prova på”- dag.

 

Höstterminen 2018

Hösttermin 22 augusti – 21 december (Lediga vecka 39, 40 samt 44, 45)

Prova-på-dagar löpande under terminen, kontakta oss vid intresse.

 

För ansökan, fyll i blankett nedan.

pdf Ansökningsblankett Afasi HT 2018

pdf Ansökningsblankett Afasi VT 2019

För mer information

Kontakta kursföreståndare eller assistenter.

Afasilinjens blogg (www.sundsgarden.nu/afasilinjen)
bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

leg. logoped Ulrika Tajthy
042-19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Camilla Olsson
042-19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se

Assistent

Krister Friberg
042-19 38 67
krister.friberg@sundsgarden.se