Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Behandlingsassistent

Yrkeskursen är utformad i samråd med SiS/Statens Institutionsstyrelse. Examensbevis utfärdas efter avslutad utbildning. Mycket goda förutsättningar till arbete efter avslutad utbildning.

pdf Behandlingsassistent

Kursstart

Den 4 december 2017

Informationsträff torsdag 9 nov kl 9 på Sundsgården

Målgrupp

Du som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Utbildningsbakgrund

Helst gymnasiekompetens eller motsvarande. Erfarenhet av arbetslivet är en merit. Du behåller ditt aktivitetsstöd under studietiden.

Ansökan

Arbetsförmedlingen beslutar om deltagande i utbildningen. Tala med din arbetsförmedlare!

Kursomfattning

 • Heltidsstudier
 • Praktik ingår i utbildningen. Du har själv en central roll i att hitta praktikplatser som är lämpliga för just dig – och på köpet får du värdefulla kontakter inför framtida jobbsökande. Kursföreståndare och lärare stöttar utifrån dina behov

Kursplan

Under hela utbildningen arbetar vi med flera temaområden parallellt. Ett av folkhögskolans främsta kännetecken är flexibilitet och anpassning efter behov – därför kan den inbördes ordningen skifta beroende på deltagare, grupp och omvärldshändelser. Totalt bearbetas nedanstående innehåll under utbildningens gång. Beroende på gruppens behov/önskemål kan även andra studieområden komma att ingå.

 

Temaområde 1

 • Studieteknik
 • Läsa och förstå facktexter
 • Grundläggande IT-kunskap
 • Informationssökning
 • Personlig utveckling – min egen och andras
 • Lärande, ledarskap, grupper och gruppdynamik
 • Konflikt, konfliktlösning, kommunikation
 • Psykologi med inriktning kognitivt perspektiv
 • Friskvård i teori och prakik

Temaområde 2

 • Samhällskunskap i ett EU-perspektiv
 • Flyktingströmmar, asylrätt, demokrati
 • Genus, etnicitet, klass, religion och identitet
 • Diskriminering, diskrimineringslagstiftning
 • Etik och förhållningssätt
 • Jämställdhet
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och välfärd
 • Mångfald, integration och interkulturella möten

Temaområde 3

 • Profession och yrkesroll, etik och etiska riktlinjer
 • Socialt arbete bland vuxna/barn i öppna och slutna
 • Socialpsykologi
 • Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska/psykiska funktionsnedsättningar
 • Samsjuklighet
 • Kriminalitet som livsstil
 • Droger, drogberoende och behandlingsmetoder
 • Kriminalitet och missbruk
 • Samtals- och behandlingsmetoder (KBT, MI, NVC, Tolvstegsmodellen, sorgebearbetning m.m.)
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
 • Dokumentation/journalföring
 • Lagstiftning

Temaområde 4

 • Praktik i tre perioder av olika längd (en kortare, två längre perioder)
 • Handledning under praktik
 • Handledning i studier
 • Individuella utvecklingssamtal/utvecklingsbehov
 • Projektarbeten individuellt och i grupp
 • Examinationsarbete
 • Handledning i examinationsarbete

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Karina Nordstedt
070-884 37 80
karina.nordstedt@sundsgarden.se