Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Grundskola vuxenstudier folkhögskola helsingborg

Grunden – bas

Detta spår riktar sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), exempelvis Asperger, ADHD, ADD eller Autismspektrumtillstånd, utan utvecklingsstörning. Utbildningen äger rum i en lugn, trygg miljö och undervisningsgrupperna är mindre. Schemalagd läxläsning ingår. Undervisningen är upplagd med struktur och visuell pedagogik som underlättar för dig med NPF-diagnos.  Fokus är på din möjlighet att utvecklas och nå dina mål.

 

Till ansökan 

 

För vem?

  • För dig som vill ha motsvarande svensk grundskolekompetens. 
  • För dig som har en NPF-diagnos. 
  • För dig som vill bli bättre på att studera.
  • För dig som vill studera på heltid och lära känna nya vänner 

Ämnen du läser

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

I kursen ingår också: Studieteknik, schemalagd läxläsning, strategier för vardagslivet och utökad självkännedom.

Kostnader/avgift 

Om du blir antagen till kursen får du betala en avgift på 1250 kr per termin för omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial.

Studiemedel (CSN) 

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN. 

  

Kurstid och ansökan 

Kurstiden är 1-2 år beroende på förkunskaper och hur snabbt du lär dig.

Du ansöker via www.sundsgarden.se senast den 15 maj.  Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande. 

 

pilTillbaka till Grunden - startsida

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Magnus Florin
042-19 38 16
magnus.florin@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Pia Möller
042-19 38 87
pia.moller@sundsgarden.se