Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Korta kurser för personer med afasi

 

2019-08-19

Obs! Sidans innehåll kommer att uppdateras inom kort.

 

En av våra äldsta kurser är långa och korta kurser för deltagare med afasi. Den långa kursen bygger på rekrytering från våra korta kurser. Det är 5 eller 10 dagar långa temakurser som vi inbjuder till.

 

Det övergripande målet för kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att du kan ha nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Utbildningen kan ingå som en del i din habilitering för att uppnå egna uppsatta mål. Att ge möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i positiv folkhögskolemiljö kan vara livsavgörande. Dessutom vill vi med hjälp av kursinnehållet förmedla en hel människosyn, med kropp, själ och ande.

 

Sundsgården är ansvarig för kursen och det pedagogiska innehållet. Rekrytering sker i samverkan med Regioner/Landsting och handikappföreningar. Folkhögskolan gör kontinuerlig utvärdering och erbjuder en för målgruppen rätt anpassad miljö och undervisning.

 

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser betalar du en egenavgift på 100 kr/dag för helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som täcker extrakostnader för t.ex. ökad lärartäthet, teknisk utrustning, kursmaterial och studieresor. SPSM samordnar nätverket av folkhögskolor som bedriver anpassningskurser.

till SPSM

 

Internatkostnaderna täcks i första hand genom bidrag från Landstingen. Kurserna är också öppna för deltagarnas anhöriga. Egenavgiften är 250 kr per dag (subventionerat pris).

Den som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser kan erhålla korttidsbidrag från SPSM, för närvarande 82 kr/h högst 8 h/dag. Max 240h/år. Styrks med intyg från arbetsgivaren. Kostnad för resa från och till kursen ersätts om summan överstiger 200 kr. Maxbeloppet per år är 810 kr/deltagare. Egenavgift vid färdtjänst ersätts inte

Det är viktigt att du klarar natten själv. Vi poängterar att kursen bygger på pedagogiska insatser och därför måste du veta att vi inte är en skola med vårdinriktning utan en skola med fokus på utbildning och undervisning.

Kurs och anmälan

Obs! när du fyllt i blanketten via dator så måste du spara den först. Sen kan du skicka in den.

 

pdf Korta afasikurser 2019

 

pdf Ansökningsblankett

 

 

Dela/skriv ut

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

leg. logoped Ulrika Tajthy
042-19 38 22
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Camilla Olsson
042-19 38 23
camilla.olsson@sundsgarden.se