Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

kursbild

Teater På Plats - för dig med NPF-diagnos

Modified 2018-03-15 09:16:50 history  

Teater på plats är en ettårig kurs som, i första hand, vänder sig till dig med neuropsykiatriska funktionsvariation utan utvecklingsstörning. Vi använder teatern som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla. Ett stort kursmoment är de två teaterproduktioner som utgår från monologer som du varit med och arbetat fram. Vi skapar föreställningar genom community-teaterprocesser där egna och andras berättelser gestaltas på scengolvet. Du får dessutom grundläggande teaterträning och viss scenvana. Du är medskapare till två teaterpjäser under läsåret.

 

Till ansökan

Kursinnehåll

 • Scenisk gestaltning, med utgångspunkt i Meisner-tekniken*
 • Kroppen som uttrycksmedel*
 • Socialteoretisk medvetenhet
 • Socialpraktisk medvetenhet
 • Gruppmedvetenhet
 • Textanalys
 • Röst
 • Lång- och kortformsimprovisation*
 • Fysisk aktivitet; dans, uteaktiviteter, träning etc.*

*Läses integrerat med studerande på de andra teaterkurserna

 

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Det finns möjligheter att driva ett kulturcafé med öppen scen under året tillsammans med andra kurser på skolan. Tillsammans driver vi föreningen Teater Arken som är en Riksteaterförening. I slutet av vårterminen deltar du i en teaterfestival på skolan.

Mål

 • En bättre självkännedom
 • En ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Större förståelse för processerna i teaterarbete
 • Större kunskap om hur andra människor fungerar enskilt och i grupp
 • En tydligare bild av vad du har möjlighet att göra i framtiden

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och det finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

När du ansöker till Teater på plats - tag även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

pilOm boendestöd

Antagningsvillkor

Du måste vara 18 år eller äldre.

Skicka in din ansökan senast 15 april.

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Två foton
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på teater på plats.
 • Personbevis
 • Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning.
 • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1040 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

pilKostnader

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Våra teaterkurser är ett år och vi läser hösttermin – vårtermin. Kursstart 22 augusti. Välkommen in med din ansökan. Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på länken nedan för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

intresseknapp

Till ansökan

 

 

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Anna-Karin Lindblom
042-19 38 64
anna-karin.lindblom@sundsgarden.se

bild på kursföreståndare
Kursföreståndare

Pernilla Gustavsson
042-19 38 31
pernilla.gustavsson@sundsgarden.se